DOLOROSOS

Sterven is meer dan doodgaan. Sterven gaat om afscheid nemen, van het leven en van de mensen om je heen. Bij een naderend einde is dat een moeilijk proces. Een proces dat soms nog moeilijker wordt wanneer de relatie met iemand zeer nabij niet zo goed is, wanneer het leven een wig heeft gedreven in de verstandhouding. Vaak wil je juist van die mensen goed afscheid nemen, maar weet je niet hoe.
Dolorosos vindt het belangrijk dat alle betrokkenen het stervensproces zo goed mogelijk doormaken. Wij zien dat dit niet bij iedereen even makkelijk is en wij reiken dan een helpende hand.

Mediation

Het sterven van iemand die dichtbij staat, is een emotionele ervaring. In veel gevallen komt een stervende met de omgeving in harmonie tot het einde. Soms zien we dat het sterven zoveel druk en emotie, dat het moeilijk is voor iedereen om in contact te blijven.

Dolorosos probeert de laatste fase zo te begeleiden dat alle betrokkenen in staat zijn op een goede manier afscheid te nemen. Het streven van onze mediation is dat de omgeving in staat is het overlijden zo goed mogelijk een plek kan geven.

Stervensbegeleiding

Angst, verdriet, boosheid, teleurstelling, rouw. Zo maar een paar emoties waar iedereen in een stervensproces mee te maken krijgt. Emoties waar je soms niet goed raad mee weet.

Een stervensbegeleider kan die emoties in goede banen leiden, heeft een luisterend oor en kan ook bij de beantwoording van zingevings- en levensvragen een rol spelen. Dit begeleiden van een stervensproces is bij Dolorosos in vertrouwde handen.

Zelfbeschikking

Wie zelf de controle over zijn leven heeft gehad wil dat vaak ook over zijn dood. Wie kiest voor een actieve vorm van overlijden, zoals palliatieve sedatie, euthanasie of zelfdoding, doet dat in een omstandigheid van ondraaglijk lijden. Een keuze waar soms niet iedereen om je heen het mee eens is. Een keuze die je soms in alle eenzaamheid maakt.

Dolorosos kan je in dat proces helpen, je informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden, je tot het laatst bijstaan. Bij een actieve vorm van zelfdoding mogen wij geen rol spelen maar kunnen wij je wel moreel ondersteunen.